Lees de 6 artikelen van de Algemene voorwaarden

Hieronder staan de Algemene voorwaarden zoals zij gelden voor supervisie– en coachingstrajecten. De Algemene voorwaarden regelt welke rechten en plichten voor de supervisant en coachee gelden.

Definitiebepaling

 • Peter Vergeer is een supervisie en coachingspraktijk met als hoofdvestiging de Abstederdijk 33 in Utrecht. Peter Vergeer staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 57990433 met de naam De Minstroom.
 • Met “de supervisor” worden de supervisoren en coaches bedoeld die voor Peter Vergeer werken.
 • Met supervisant of coachee worden de cliënten bedoeld die in begeleiding bij één van de supervisoren/coaches zijn.
 • Deze Algemene voorwaarden gelden niet voor teamcoaching. Hiervoor worden aparte afspraken gemaakt.

Artikel 1 – annuleren afspraak

 1. Indien een supervisie of coachgesprek uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd wordt, wordt deze niet in rekening gebracht. Een afspraak die binnen 48 uur wordt geannuleerd, wordt volledig in rekening gebracht.
 2. Voor het annuleren van de afspraak is de supervisant/coachee zelf verantwoordelijk. Hiervoor kan de link gebruikt worden die in de e-mail staat als de afspraak bevestigd wordt.

Artikel 2 – tarieven

 1. Peter Vergeer hanteert een vast tarief voor de gesprekken.
 2. Een gesprek duurt maximaal 90 minuten.
 3. Duurt een gesprek langer dan 90 minuten, wordt per 15 minuten het tarief naar rato van het vaste tarief verhoogd (een gesprek van 105 minuten kost: vaste tarief + (vaste tarief / 4).
 4. Voor gesprekken die na 18:00 uur starten, wordt een avondtarief gerekend. Het avondtarief komt boven op het vaste tarief.

  Op de pagina Tarieven is de hoogte van de tarieven te lezen.

Artikel 3 – facturatie

 1. De supervisant of coachee ontvangt na elke sessie de factuur via de e-mail.
 2. Indien de factuur naar derde toegezonden wordt, zorgt de supervisant of coachee dat alle gegevens die nodig zijn voor een juiste versturing van de factuur, schriftelijk bij Peter Vergeer is aangeleverd.
 3. De supervisant of coachee is verplicht om te zorgen dat het juiste e-mailadres en adresgegevens bij Peter Vergeer bekend is. Om typefouten bij het invoeren van e-mailadressen te voorkomen, lever je nieuwe e-mailadressen altijd digitaal (via de e-mail of Whatsapp) aan.
 4. Indien niet binnen de aangegeven termijnen van 14 dagen de factuur is voldaan, ontvangt de supervisant/coachee per e-mail een herinnering. Indien daarna de factuur nog niet wordt voldaan, ontvangen supervisant/coachee een tweede herinnering per post. Het openstaande bedrag wordt dan vermeerderd met 25 euro vanwege administratieve kosten.

Artikel 4 – inzagerecht

Supervisant/coachee heeft het recht om zijn/haar dossier in te zien. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. de aanvraag voor inzage gebeurt schriftelijk bij de behandelende supervisor/coach.
 2. Na ontvangst van het inzageverzoek wordt binnen 10 werkdagen een afspraak gemaakt om het dossier in te zien.

Artikel 5 – privacyregeling

 1. Binnen supervisie en coachingstrajecten is er sprake van geheimhoudingsplicht. Zonder nadrukkelijke toestemming van supervisor/coachee worden geen gegevens aan derden verstrekt.

  Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid. Klik hier voor meer informatie.

artikel 6 – klachtrecht

 1. Peter Vergeer hanteert een klachtreglement. Klik hier voor meer informatie.
De Algemene voorwaarden van Peter Vergeer zijn helder opgeschreven en regelt de rechten en plichten van de supervisant en coachee.

Indien er op- en aanmerkingen zijn over de Algemene voorwaarden die leiden tot verbetering van deze voorwaarden, kunnen deze gemaild worden naar mail@petervergeer.nl