top of page

Vragenlijst depressie

Iedereen heeft bij tijd en wijle momenten dat hij of zij zich somber voelt. Vaak gaat dat vanzelf over. Bij anderen houdt dat langere tijd aan. Maar hoe weet je nou of er sprake is van een depressie? Om je hier een idee van te geven, kan je de vragenlijst invullen. De vragenlijst is de Beck Depressieschaal welke duidelijk maakt in welke mate je depressief bent.

Let op: of er sprake is van een depressie is het vakgebied van psychiaters. De vragenlijst is daarom geen diagnose-instrument. Ga zorgvuldig met de uitslag van de test om.

Naar de vragenlijst toe.

bottom of page