Ervaringsgerichte Intervisiemodel

Inleiding

Als jeugdwerker of maatschappelijk werkende school je je regelmatig bij op kennis en vaardigheden. Maar scholing alleen is niet voldoende. Wil je de opgedane kennis en vaardigheden effectief kunnen inzetten, dient deze geïntegreerd binnen jou persoonlijkheid. Alleen dan ontstaat de gewenste professionele ontwikkeling. Deze integratie is het terrein van supervisie en intervisie.

Intervisie

Reflecteren, het proces dat tot integratie leidt, lijkt eenvoudig, maar is het niet. Veel intervisiegroepen komen vaak niet verder dan het bespreken van casuïstiek. Er is dan onvoldoende sprake van reflectie op diverse dimensies van het zelf, onvoldoende bewustwording van tegen-overdracht en er wordt te weing stilgestaan bij beroeps- ethische aspecten. Het levert intervisiebijeenkomsten op die een onbevredigde gevoel achterlaten. Misschien herken je dit gevoel wel. Vaak is de oorzaak een verkeerde intervisiemethode. Veel intervisie groepen gebruiken de incident-methode, maar deze beperkt zich tot de cognitieve dimensie. Hetzelfde geldt voor andere methodes zoals de roddelmethode. Deze methodes leiden niet tot een bevredigend resultaat: integratie van kennis, vaardigheden in de persoon van de hulpverlener.

Het ervaringsgerichte intervisiemodel

Goede reflectie begint met een goede methodiek. Het Ervaringsgerichte intervisiemodel (EIM) helpt je om op alle niveau’s van je vak te reflecteren. Het leren van EIM vindt plaats in een training van 6 bijeenkomsten. Er hoeft geen aparte trainingsbijeenkomsten plaats te vinden. De training vindt plaats tijdens de reguliere intervisiebijeenkomsten. Tijdens de training komt het volgende aan de orde: introductie van het Ervaringsgerichte intervisiemodel ervaringsgericht openen van de intervisiebijeenkomst oefenen van twee werkmodellen uit het EIM stilstaan bij de kracht van nieuwsgierig handelen

Praktische informatie

  • Per traject zijn er 6 bijeenkomsten à 2 uur.
  • Maximaal 8 mensen per groep.
  • Bij meerdere teams kan een gezamenlijke introductie en afsluiting plaatsvinden (meerprijs).
  • De cursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren professionals.
  • Geschikt voor SKJ registratie.
  • Kosten: 2.082,65 excl. 21% btw, excl. reiskosten

Hier kan je de folder over EIM downloaden.