InterPersoonlijk Profiel

Het Interpersoonlijk profiel is een test en geeft inzicht in welk effect jouw gedrag heeft op de ander. De test en interpretatie ervan kan bij Peter Vergeer worden gedaan.

Het Interpersoonlijk Profiel (IPP) is een gevalideerde test en wordt uitgegeven door de Leary Academy. Deze test meet de invloed van gedrag op de interactie tussen mensen. Je krijgt inzicht in welk effect jouw gedrag heeft op de ander. Hiermee kan je knellende patronen in de interactie doorgronden en kun je deze knellende patronen doorbreken.

Toepasbaarheid

Voor individuen

Individuen kunnen met behulp van de IPP snel hun persoonlijke relatie met hun partner, familieleden of vrienden doorgronden. Door het inzicht wat ontstaat, wordt je snel duidelijk wat je kan doen om je relatie met deze mensen te verbeteren.

Voor echtparen

Stellen kunnen ieder een IPP-test invullen. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar waardoor elke partner een eigen Interpersoonlijk profiel heeft. Door de ingevulde IPP’s vervolgens naast elkaar te leggen, wordt direct duidelijk op welke manier stellen elkaar aanvullen en waar er knellende patronen ontstaan. Met het inzetten van de zogenoemde ‘interactiesleutel’ wordt duidelijk wat je kan doen om de gewenste relatiepatroon te krijgen.

Het voordeel voor echtparen is dat met het werken met de Interpersoonlijke profiel je niet per sé samen naar het gesprek hoeft te komen. Als partner kan je met het invullen van de test zien waar je je invloed ten opzichte van je partner kan vergroten.

Meer willen weten over relatiehulp? Klik hier

Voor organisaties / bedrijven

Met het inzetten van het Interpersoonlijk profiel krijg je als leidinggevende, maar ook medewerkers onderling, inzicht in de individuele gedragsstijlen en het effect daarvan op de interactie tussen medewerkers. Hiermee worden knellende patronen tussen teamleden zichtbaar en kan geleerd worden elkaar beter te begrijpen en de interactie positief te beïnvloeden.

Voordeel werken met Interpersoonlijk Profiel

Het Interpersoonlijk profiel maakt duidelijk welk effect jouw gedrag op de ander is. Het vraagt geen diepgaande analyses over het waarom bepaalt gedrag getoond wordt. Graven in je geschiedenis en hoe jouw dat emotioneel belast heeft, is niet noodzakelijk. Deze praktische benadering is zinvol voor degene die het lastig vinden om contact met hun eigen emoties te maken of liever op meer praktische manier bezig willen zijn.

Werkwijze

Het Interpersoonlijk profiel maakt deel uit van een coachingstraject. Dit kan gaan om individuele coaching, relatiecoaching of teamcoaching. Een coachingstraject begint met de vraag wat je wilt uitzoeken of wilt ontwikkelen over jezelf in relatie tot de ander.

De IPP is een vragenlijst van 128 vragen. Deze vragenlijst wordt door vier mensen ingevuld. Eén door jezelf en drie vragenlijsten worden door anderen ingevuld. De vragenlijst vul je online in, voorafgaand aan de eerste sessie.

Tijdens de eerste sessie wordt eerst gekeken met welke vraag je het coachtraject in wilt gaan. Vervolgens wordt aan de hand van deze vraag de testscores geïnterpreteerd en wordt bepaald wat je te doen hebt om het gewenste resultaat te bereiken. Binnen teamcoaching kan dit meerdere sessies duren eer dit duidelijk is.

Het bereiken van het resultaat gebeurt stapsgewijs aan de hand van de Roos van Leary. De Roos van Leary is een visueel hulpmiddel die oplossingen biedt voor knellende patronen in de relatie.

Je gaat vooral zelf aan de slag en als coach helpt Peter je door dit hele proces heen.

Peter Vergeer werkt met de Roos van Leary om snel knellende patronen in relaties duidelijk te maken.