3 x jouw rechten en plichten

Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten hun rechten en plichten kennen. Om die reden heb ik een aantal reglementen. De Algemene voorwaarden, het Privacyreglement en het Klachtenreglement. Lees deze reglementen goed om te weten wat je rechten en plichten zijn.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden

In de Algemene voorwaarden staan welke rechten en plichten je hebt als je een dienst bij mij afneemt. Het is in duidelijke taal opgeschreven, dus klik deze Algemene voorwaarden gerust open.

Privacyreglement

privacyreglement bij Peter Vergeer

Het privacyreglement regelt hoe jouw privacy gewaarborgd is. Niet alleen dat alles wat ik te horen krijg, tussen ons blijft, maar ook waar al jouw gegevens opgeslagen staat.

Klachtenreglement

klachtenreglement

Als je niet tevreden bent over mijn dienstverlening hoor ik dit het liefst direct. Maar hoewel ik het niet hoop, kan het toch gebeuren dat je een klacht wilt indienen. Hoe je dat doet, kan je in het klachtenreglement lezen. En het is goed om te weten dat deze klachtencommissie onafhankelijk is.

Heb je vragen of opmerkingen over jouw rechten en plichten, neem contact op.

vragen of opmerkingen over je rechten en plichten?