Klachtenreglement

Je hebt een klacht. Wat nu?

Als professionele supervisor en coach heb ik mij aan gedragsregels te houden. Welke dit zijn, lees je hier. Als je het idee hebt, dat ik daar niet zorgvuldig mee omga, ontstaat er een klacht. Uiteraard vind ik dit niet leuk dat dit nodig is. Maar ik vind het ook belangrijk dat je het recht om een klacht in te dienen hebt. Daarom heb ik in mijn klachtenreglement zo duidelijk mogelijk de stappen opgeschreven die nodig zijn om een klacht te kunnen indienen.

Het klachtenreglement kent een aantal stappen.

Ik stel het op prijs om je onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan aan mij voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met mij jouw onvrede of klacht op.

Als we er samen niet uitkomen

Als we er samen niet uitkomen, heb je recht om een officiële klacht tegen mij in te dienen. Dit gebeurt bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, de LVSC waar ik bij aangesloten ben. Het LVSC heeft hiervoor een klachtenreglement opgesteld. Dit reglement kan je hier downloaden.

klachtenreglement