top of page

Klachtregelement

Je hebt een klacht. Wat nu?

Als je ontevreden bent en een klacht hebt, wat kun je doen?

1. Maak je klacht kenbaar en ga in gesprek met mij​

Ik waardeer het als je je onvrede of klacht eerst met mij bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan aan mij voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met mij jouw onvrede of klacht op.

2. Als we er samen niet uitkomen

Voel je je niet in staat jouw onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kan je een klacht indienen. Dit werkt voor mensen die therapie volgen anders dan mensen die bij mij supervisie volgen. 

  • Voor de mensen die relatiehulp of coaching krijgen

Deze cliënten kunnen contact opnemen met de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Deze ondersteunt jou bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. De klacht wordt behandeld door een onafhankelijk instituut, de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (GCG).

Besluit je om naar de klachtenfunctionaris te gaan, kan je contact opnemen met de NVPA. Dit doet u door een klachtenformulier in te vullen. Dit formulier vind je op de website van NVPA (klik hier). Op grond van dit formulier zal de vertrouwenspersoon binnen de NVPA jou benaderen.

  • Voor de mensen die supervisie krijgen

Supervisanten kunnen bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches) hun klacht indienen. De wijze waarop je een klacht kunt indienen, vind je hier: klik hier

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van mij krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling door mij als therapeut of supervisor, schade ontstaan door de behandeling/begeleiding of over beschadigde/vermiste eigendommen.

bottom of page