top of page

Privacyreglement

Inleiding

Peter Vergeer hecht veel waarde aan jouw privacy, vandaar dit uitgebreide privacybeleid.

Peter Vergeer is een praktijk die zowel relatiehulp , individuele hulp en trainingen aanbiedt. Hierbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen wordt daarbij samengewerkt met andere organisaties.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De wetgeving is hierbij leidend. Dat betekent bijvoorbeeld, dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dit wordt duidelijk gemaakt via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke; 

 • eerst gevraagd wordt om jouw toestemming om je gegevens te verwerken;

 • jouw gegevens niet worden doorgeven aan derde partijen. Tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • passende maatregelen genomen worden om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dit wordt ook geëist van partijen die in opdracht van Peter Vergeer persoonsgegevens verwerken;

 • jouw recht gerespecteerd wordt om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht je naar aanleiding van het privacybeleid contact met mij willen opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van website "petervergeer.nl" laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens laat je achter bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak achter.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden voor een of meer van de volgende doeleinden verwerkt:

 • je de mogelijkheid te bieden om zelfstandig een afspraak te maken.

 • je de mogelijkheid te geven om je dossier in te zien.

 • mij te verantwoorden voor het hulpproces dat ik met jou ben aangegaan.

 • facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen verwerken.

 • cliënten te kunnen informeren over wijzigingen die iedereen aangaan, bijvoorbeeld: tariefwijzigingen.

 

Met de volgende partijen heeft Peter Vergeer een verwerkingsovereenkomst:

 • Telasoft, zij leveren Praktijkdata. Praktijkdata was voorheen de softwareleverancier van het digitale cliëntdossiers. We hebben vanwege de wettelijke bewaarplicht nog een overeenkomst mee.

 • MijnDiad. MijnDiad is de softwareleverancier van de huidige digitale cliëntdossiers.

 • Google Suite, dit is de applicatie van Peter Vergeer waar programma’s draaien voor tekstverwerken, spreadsheets, mail, enz.

 • Laposta, met deze applicatie worden nieuwsbrieven verstuurd.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Indien er redenen zijn om derde partijen te willen informeren, wordt eerst vooraf toestemming aan jou gevraagd.
 

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Vooraf wordt toestemming gevraagd of u dit toestaat.

Beveiligen en bewaren

Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. De toegang tot de persoonlijke gegevens is afgeschermd. Veiligheidsmaatregelen worden periodiek gecontroleerd. 

 

Van wetswegen is de bewaartermijn van cliëntdossiers 20 jaar.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website "petervergeer.nl" zijn verbonden. Er kan niet gegarandeerd worden dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw gegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van deze website de privacyverklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyregeling wordt, indien nodig, geüpdatet. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om de website geregeld te raadplegen. Op deze wijze bent u van de wijzigingen op de hoogte.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als cliënt heb je het recht om je dossier in te zien, te wijzigen of te laten vernietigen. Hiervoor kun je een verzoek indienen.

Bij relatietherapie dienen beide partners in te stemmen voor volledige inzage, wijziging of vernietiging van het dossier. Er wordt maar één dossier bijgehouden voor beide partners. Indien één van de partners niet instemt, kan het dossier alleen gecensureerd worden ingezien of worden alleen die delen vernietigt die partner betreft die het verzoek indient.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch met mij niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Deze klacht kun je indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Ons (vernieuwde) privacybeleid is in werking getreden op 15 maart 2018.

bottom of page