Privacyreglement

Aan jouw privacy hecht ik veel waarde, vandaar dit uitgebreide privacyreglement. Peter Vergeer is een praktijk die supervisie en coaching aanbiedt. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Ik vind het van groot belang dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerk ik dan ook zorgvuldig en heb deze goed beveiligd. Hierbij hou ik mij aan de eisen die de wetgeving stelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat:

 • Ik duidelijk maak voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt wordt. Dit doe ik via deze privacyverklaring.
 • Ik alleen die persoonsgegevens verzamel die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Ik eerst jouw uitdrukkelijke toestemming vraag om jouw gegevens te mogen verwerken.
 • Ik jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen. Uitzondering is wanneer ik dit wettelijk toe verplicht ben.
 • Ik passende maatregelen genomen hebt om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dit eis ik ook van partijen die in opdracht van mij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Ik jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht je naar aanleiding van dit privacyreglement contact met mij willen opnemen kan dat via onderstaande contactgegevens.

 • telefonisch: 06 – 124 277 60
 • e-mail: mail@petervergeer.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens laat je achter bij bijvoorbeeld het aanmaken van een afspraak.

Doeleinden

Jouw persoongegevens wordt verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Jou de mogelijkheid te bieden om zelf een afspraak te kunnen maken.
 • Jou de mogelijkheid te geven om je dossier in te zien.
 • Verantwoording af te leggen voor het hulpproces wat ik met jou ingega.
 • Facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen verwerken.
 • Cliënten te kunnen informeren over wijzigingen die iedereen aangaan, bijvoorbeeld: tariefwijzigingen.

Met de volgende partijen heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten:

 • MijnDiad. MijnDiad is de software waar de digitale cliëntdossier in zijn opgeslagen.
 • Onlineafspraken.nl. Zij leveren de module waarmee cliënten een afspraak kunnen maken.
 • Google Suite, dit is de kantoorapplicatie waar programma’s draaien voor tekstverwerken, spreadsheets, mail, enz.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens geef ik niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Indien er redenen zijn om derde partijen te informeren, zal ik altijd om uitdrukkelijke toestemming van jou vragen.

Beveiligen en bewaren

Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. De toegang tot de persoonlijke gegevens is via tweestapsverificatie afgeschermd. De veiligheidsmaatregelen loop ik regelmatig na. Jouw gegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Het is namelijk niet te garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw gegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van deze website hun privacyverklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de website geregeld te raadplegen. Op deze wijze ben je van de wijzigingen op de hoogte.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt altijd recht op inzage in je eigen dossier. Hier kun je een persoonlijk verzoek voor indienen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens, maak je dit bij voorkeur kenbaar bij mij. Desgewenst maken we een afspraak om naar je ongenoegen te kijken. Lukt het mij niet om je ongenoegen weg te nemen, heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen. Deze klacht dien je in bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Het privacybeleid treedt per 01-01-2020 in werking.

privacyreglement bij Peter Vergeer