Relatiecoaching

Relatiecoaching in Utrecht

Peter Vergeer biedt relatiecoaching aan

Relatiecoaching is een vorm van coaching waarbij je je relatie naar een hoger plan brengt. Elke relatie heeft een bepaalde cyclus. Deze begint vaak bij de verliefdheidsfase. In deze periode leeft het stel op een roze wolk. De nieuwsgierigheid naar elkaar is groot, want er is ook nog veel te ontdekken. Ook op seksueel vlak ervaren stellen passie en verbondenheid met elkaar. De honeymoonjaren, zoals deze ook wordt genoemd, duren meestal 1 tot 3 jaar, maar dit is geen wetenschap. Na deze eerste periode komt er een fase waarin partners elkaar al beter kennen. De wens om de relatie meer verdieping te geven, breekt aan. Dit is het moment waar relatiecoaching begint. Want hoe verdiep je je relatie? Als relatiecoach help ik om deze verdieping in de relatie te bereiken.

Verschil relatiecoaching en relatietherapie

Het verschil tussen relatiecoaching en relatietherapie is het vertrekpunt van de begeleiding. Bij relatietherapie is dit een probleem. Partners ervaren een probleem in hun relatie en willen dit opgelost zien. Bij relatiecoaching is de wens om de relatie naar een hoger plan te brengen, het vertrekpunt. In zijn algemeenheid zijn de partners tevreden over hun relatie. Er bestaat echter een wens om de relatie van een zeven naar een negen te brengen. Dan spreken we van relatiecoaching.

IPP traject

Het IPP (InterPersoonlijk Profiel) traject is een bijzondere vorm van relatiecoaching, omdat deze werkt met een gevalideerde vragenlijst en een vast aantal bijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten weten stellen voldoende om zelfstandig door te kunnen gaan.

Het IPP traject start met een vragenlijst. Zoals al opgemerkt is deze gevalideerd en wordt uitgebracht door de Leary Academie. De vragenlijst kent 128 vragen en meet de invloed van gedrag op de interactie tussen mensen. Je krijgt inzicht in welk effect jouw gedrag heeft op de ander. Binnen het IPP traject vult elke partner deze vragenlijst voor zichzelf en voor de partner in.

Peter Vergeer werkt met de Roos van Leary om snel knellende patronen in relaties duidelijk te maken.

Werkwijze IPP traject

Het IPP traject kent 5 sessies.
Vooraf aan de eerste sessie wordt de IPP vragenlijst ingevuld.
Tijdens de eerste sessie wordt de IPP vragenlijst besproken en aan de hand hiervan de doelen voor de vervolgsessies bepaald.

Het bereiken van het resultaat gebeurt stapsgewijs aan de hand van de Roos van Leary. De Roos van Leary is een visueel hulpmiddel die oplossingen biedt voor knellende patronen in de relatie.

Naast duiden van het gedrag aan de hand van de Roos van Leary wordt er psycho-educatie gegeven. Daar waar het in jullie relatie relevant is, leg ik uit welke processen er spelen. Door dit te weten, kan je beter je eigen gedrag, en het gedrag van je partner, begrijpen.

De tools die je van mij aangereikt krijgt zijn concreet. Met deze tools ga je thuis oefenen. Tijdens de sessies evalueren we deze thuisoefeningen.