top of page

Hulp bij relatieproblemen

RELATIETHERAPIE

Ruzies heb je altijd in een relatie. Dat is normaal. Maar soms komen deze ruzies te vaak voor en voel je je steeds minder verbonden met je partner. Het herstellen van de verbinding gaat moeizamer. Dan is het tijd om hierbij hulp te zoeken.

Met welke problemen melden cliënten zich zoal aan?

Stellen melden zich aan met de meest uiteenlopende klachten. Om je een idee te geven:

  • De relatie voelt meer als een broer-zus relatie dan als een liefdesrelatie.

  • Er is een wens van één van de partners om zich meer verbonden met de partner te voelen.

  • Er zijn te veel ruzies.

  • De relatie wordt als beklemmend en onvrij ervaren.

  • Er wordt te weinig of niet meer gevreeën.

  • Eén van de partners is vreemd gegaan.

  • Er is voortdurende onenigheid over de wijze waarop de kinderen opgevoed moeten worden.

  • Enz.

.

Soms zijn de problemen groter. Er is sprake van een affaire of huiselijk geweld. Dan is het voor de relatie zeker twee voor twaalf en mag hulp niet langer wachten. Meld je vandaag nog aan!

Wat gebeurt er als jullie je hebben aangemeld?

Nadat jullie je hebben aangemeld ontvang je via e-mail binnen twee werkdagen een account voor een cliëntomgeving. Binnen deze omgeving kun je een afspraak in mijn agenda inplannen. Vaak kun je al binnen een week terecht.

In het eerste gesprek zoeken we uit wat er in jullie relatie misgaat. Dit doen we in kleine stapjes. Langzaamaan wordt dan duidelijk waar de pijn zit en hoe dit zorgt voor een negatieve spiraal in jullie relatie. Door dit proces bloot te leggen, wordt ook duidelijk waar de oplossing ligt. Deze oplossing formuleer ik voor jullie in concrete stappen, zodat het nooit wollig wordt.

In de eerste sessies werken we toe naar een basis waarop jullie op een andere manier met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een manier waarbij jullie je beide prettig bij voelen. Deze eerste sessies worden ook gebruikt om relevante kennis over relatieprocessen te delen.

In de sessies daarna voeren we gesprekken zoals jullie ook thuis gaan hebben. De thema's kiezen jullie zelf uit en ik zorg ervoor dat de gesprekken naar tevredenheid verlopen. En telkens geef ik tijdens deze gesprekken terug wat ik jullie zie doen en bied waar nodig alternatieven aan.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Het is moeilijk te zeggen hoeveel gesprekken er nodig zijn. Er zijn veel factoren die hierin een rol spelen. Bijvoorbeeld de ernst en de duur van de problemen, in welke mate mensen nog van elkaar houden, de inspanning die mensen hebben om in de thuissituatie te oefenen, enz.

 

De ervaring leert dat de meeste mensen na ongeveer 8 à 9 gesprekken een duidelijke verbetering in hun relatie ervaren. Dit is gelijk 'risicovol', want dan wordt besloten om met de gesprekken te stoppen. Vaak is dit te vroeg. Veel van deze cliënten zie ik een half jaar later dan weer terug.

 

Een heel traject duurt gemiddeld zo'n 9 tot 12 maanden. Het heeft mijn voorkeur om de eerste 5 à 6 gesprekken om de veertien dagen te houden. Mijn ervaring is dat deze frequentie goed past bij de start van de therapie. Daarna kan deze naar een lagere frequentie van één keer per drie weken of één keer per vier weken. Let wel dat dit mijn voorkeur heeft, maar het is aan de cliënten om hierin zelf hun keuzes te maken.

Maatwerk

Veel cliënten die zij bij mij aanmelden willen volgens de EFT-methodiek (Emotionally Focused Therapy) geholpen worden. Dit kan, want ik ben EFT-therapeut. Toch heeft dit niet mijn voorkeur. EFT is een mooie methode die in Nederland veel bekendheid heeft. Niet in de laatste plaats, omdat EFT Nederland hiermee flink aan de weg timmert. Maar EFT gaat uit van de hechtingstheorie - de mate waarin partners in hun jeugd geleerd hebben zich veilig te hechten en de wijze waarop dit geleerde zich in de volwassen leeftijd manifesteert - maar niet alle relatieproblemen zijn te herleiden tot hechtingsproblemen. Daarnaast is EFT een geprotocolleerde methode. Hoewel zij hierin niet streng zijn, is het de bedoeling dat de cliënten in deze voorgeschreven stappen meedoen. Dit is in mijn ogen onjuist. De methode dient zich te voegen naar de cliënt en niet andersom.

Om de reden die ik hier noem gebruik ik naast EFT ook andere methoden, zoals de Gestalttherapie, de Ervaringsgerichte psychosociale Therapie, de Acceptance and Commitment therapy (ACT) en het oplossingsgericht werken. Vanwege de veelheid aan instrumentaria die in mijn gereedschapskist zit, lukt het mij op bij alle cliënten hulp op maat te bieden.

(Voor meer informatie over de afzonderlijke methodieken, klik je op de link)

Bereikbaarheid

Als de relatiecrisis groot is, voelen mensen zich vaak wanhopig en weten ze niet meer wat te doen. Eén gesprek is dan ook niet voldoende om de crisis gelijk op te lossen; daar is meer tijd voor nodig. Om die reden vind ik het belangrijk om te melden dat ik altijd te bellen ben, ook 's avonds of in het weekend. Voor mij is het 10 minuten van mijn tijd, voor cliënten de redding van hun dag. 

Relatietherapie, werkt dat altijd?

Relatietherapie is zeker geen garantie op een leven lang samen. Maar uit onderzoek blijkt dat de resultaten hoopgevend zijn. Uit verschillende wetenschappelijke studies komt naar voren dat paren die relatietherapie hebben gevolgd, ook jaren daarna hun relatie nog positief waarderen.

Een date in the Forest
kus
homopaar

RELATIECOACHING

Mijn ervaring is dat mensen geen begeleiding bij hun relatie zoeken, omdat zij vinden dat relatietherapie te zwaar is. Dat is een begrijpelijke gedachte, maar ook een onterechte. Iedereen gun ik begeleiding bij hun relatie, want een relatie onderhouden is lang niet altijd makkelijk. Daarnaast is heb je meer kans op succes als de relatie nog goed voelt, dan als de problemen groot zijn en je al veel afstand tot je partner voelt. 

Waarom relatiecoaching? Relatiecoaching helpt om na te gaan waar jullie groeikansen liggen. Waar kan de relatie een negen of zelfs een tien worden? Deze groeikansen brengen we eerst in kaart. Daarna kunnen jullie in jullie eigen tempo, deze groei realiseren.

Wat is het verschil tussen relatietherapie en relatiecoaching?

Het verschil zit vooral in de reden van aanmelding. Bij relatiecoaching voelt de relatie nog goed en hebben cliënten een wens om hun relatie te verbeteren. Bij relatietherapie voelt de relatie niet goed meer en ervaren cliënten een probleem dat zij willen oplossen.

bottom of page