top of page

Supervisie

Wordt beter in reflecteren en volg supervisie.
Logo LVSC transparant.png

Wat is supervisie?

"Reflecteren kan ik heel goed. Ik zie alleen nooit mijn blinde vlekken."

Supervisie is een leertraject voor mensen die beroepshalve met mensen werken. Onder leiding van een supervisor integreren zij hun kennis en vaardigheden tot een persoonlijke werkstijl. Reflectie op wat geweest is en het opdoen van nieuwe ervaringen zorgt ervoor dat de supervisant in zijn of haar stijl authentiek wordt.

Waarom kiezen voor
Peter Vergeer?

 • Ik ben LVSC-geregistreerd. Dit staat garant voor kwaliteit.

 • Cliënten/supervisanten geven mij gemiddeld een 9.4

 • Ik ben zelf nog altijd uitvoerend therapeut en weet dus wat het werken met cliënten betekent. 

Wat minder persoonlijk is, maar wel handig:

 • De praktijk is zowel met auto als openbaar vervoer goed bereikbaar.

Zicht op tuin.jpg

Hoe verder

Niet de bovengenoemde punten zijn het belangrijkste om voor mij te kiezen, maar of er tussen mij en jou een klik aanwezig is. Daar kom je alleen achter als er een face to face contact is. Plan daarom een kennismakingsgesprek in. Het is gratis. 

In dit gesprek wordt er ook stilgestaan bij wat je zou willen leren en welke tijdsinvestering dit van je vraagt. Zo kun je met de juiste verwachtingen aan het supervisietraject beginnen.

Ontwerpen op een Tablet

Wat goed is om te weten

 • Een supervisietraject kun je volgen met afsluiting mèt een LVSC-certificaat of zonder. Indien je gaat voor het LVSC-certificaat (nodig voor registratie voor o.a. SKJ) is het volgende voorgeschreven:

  • Een supervisietraject kent minimaal 12 sessies. Meer mag, minder niet.

  • Na elke sessie dient er een reflectieverslag gemaakt worden. Ik vind hierin de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit.

  • Een supervisietraject bestaat uit enkele onderdelen:

   • Bij aanvang van het supervisietraject wordt een overeenkomst opgemaakt. Hier staat onder andere de doelstelling van het traject in. 

   • De 3de sessie is een klikmoment. Hierin wordt opnieuw gekeken of er voldoende basis is dat de supervisant of supervisor met elkaar doorgaan. ​

   • De zesde of zevende sessie is een middenevaluatie. Hierin staat of de verwachting is dat de gestelde doelen behaald worden en of de aanpak bijgesteld dient te worden.

   • De laatste sessie is een eindevaluatie. Hierin staat of de doelen behaald zijn.

 • Een supervisietraject zonder LVSC-certificaat kent deze verplichtingen niet. We kunnen dan onderling afspreken wat gewenst is.​​

 • Een supervisiesessie duurt ongeveer 60 min.

 • Kijk voor de tarieven op tabblad tarieven.

bottom of page