Teamcoaching ingezet als krachtig instrument

teamcoaching

Teamcoaching is een krachtig instrument om teams professioneel te laten groeien. Niet alleen kijkt een buitenstaander met een frisse blik naar het teamproces, maar als deze buitenstaander ook nog als vakman goed uitgerust is, wordt deze frisse blik een sterke katalysator.

Verschillende vormen van teamcoaching

 

 

Er zijn verschillende vormen van teamcoaching mogelijk. Er worden 3 vormen van teamcoaching uitgelegd zoals ik deze aanbied. De volgende varianten wordt hieronder toegelicht:
* Teamcoaching bij samenwerkingsproblemen van een team; T
* Teamcoaching bij intervisie (dit wordt Begeleide intervisie genoemd);
* Teamcoaching via live-supervisie.
Hieronder worden deze varianten toegelicht.

Teamcoaching helpt problemen in teamsamenwerking op te lossen

 

 

In teams komt het regelmatig voor dat er problemen zijn in de teamsamenwerking. Verschillende signalen laten dat zien. Het ziekteverzuim loopt op. De productiviteit neemt af. Er wordt geroddeld of er zijn zelfs openlijke conflicten. En natuurlijk probeer je als teamleider, in samenwerking met het team, deze problemen eerst zelf op te lossen. Er worden teamoverleggen gehouden en individuele gesprekken gevoerd. Er komen hei-sessies. Er wordt gedreigd met sancties, enz. Maar soms helpt het allemaal niet. Het enige dat resteert is een gevoel van frustratie en onmacht.

 

 

Als professionele coach kan ik op zo’n moment helpend zijn. Met mijn opleidingsachtergrond en mijn ervaring als teamcoördinator ben ik goed uitgerust om samenwerkingsproblemen op te lossen.

Teamcoaching helpt intervisie te verbeteren

 

 

Alle jeugdzorgmedewerkers en maatschappelijk werkenden die bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (het SKJ) geregistreerd staan, moeten als onderdeel van hun herregistratie reflectiepunten behalen. Dit kan bijvoorbeeld door supervisie te volgen. Een variant is dat veel organisaties hun medewerkers intervisie aanbieden. Uiteraard wil je als organisatie dat de kwaliteit van de intervisie hoog is. Om dit te bereiken, is begeleide intervisie een goed instrument.

 

 

Als coach voor Begeleide intervisie maak ik gebruik van diverse werkmodellen die praktisch zijn en medewerkers laten ervaren hoe zij bezig zijn. Deze manier van werken zorgt voor een reflectieproces waarin medewerkers individueel en als team groeien in hun professionaliteit.

Supervisie verhoogt het vakmanschap van de professional

Teamcoaching als live-supervisie

 

 

Teamcoaching als live-supervisie is een hele bijzondere manier van teamcoaching die niet vaak voorkomt. Live-supervisie is een vorm van supervisie waarin medewerkers met cliënten in gesprek gaan en waar live ik als supervisor bijzit. Gaande het gesprek wordt de medewerker op zijn of haar gesprekstechnieken gecoacht.

 

 

Op deze manier van coachen zijn varianten mogelijk. Zo kunnen ook collega’s met elkaar in gesprek. Dan is live-supervisie onderdeel van de begeleide intervisie.

Je meldt je aan en wat gebeurt er daarna

 

 

De werkwijze is als volgt. Als een organisatie contact opneemt, en dat kan via het contactformulier, de e-mail of door mij gewoon te bellen, maken we een afspraak voor een eerste kennismaking. In dit gesprek breng ik in kaart welke wensen er zijn. Als deze wensen aansluiten bij wat ik te bieden heb, kan ik direct duidelijk maken hoe ik dat denk aan te pakken en hoe ongeveer het traject eruit zal zien. Het kan ook gebeuren dat de wensen complexer zijn en dat ik daarom tijd nodig heb om na te denken over het aanbod. De organisatie krijgt in dat geval binnen 5 werkdagen mijn voorstel per mail toegezonden.

Offerte

 

 

Na dit kennismakingsgesprek maak ik een offerte op en stuur deze toe. Op het moment dat de offerte geaccepteerd is, maak ik afspraken over de start van mijn werkzaamheden.

Flexibiliteit

 

 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door laagdrempeligheid. Ik begrijp dat teamcoaching ondersteunend moet zijn en daarom niet gehinderd door lange en ingewikkelde aanmeldprocedures. Doordat ik solistisch werk, kan ik snel reageren op verzoeken en makkelijk afspraken maken. Ik vind het belangrijk om mij flexibel op te stellen. Uitgangspunt blijft dat een team geholpen moet zijn en dat de administratieve kant tot het minimum teruggebracht is.