Teamcoaching gericht op teamconflicten

Peter Vergeer biedt teamcoaching aan gericht op teamconflicten.

Teamcoaching gericht op teamconflicten

Teamconflicten

Teamconflicten komen regelmatig voor. Dit is niet wenselijk en heeft verschillende negatieve gevolgen. Medewerkers gaan met tegenzin naar het werk. De onderlinge samenwerking gaat stroef en men mijdt elkaar. De productiviteit komt onder druk te staan, enz.

Waarover gaan teamconflicten

Teamconflicten kunnen over tal van onderwerpen gaan. Er is onenigheid over taakstelling. Er zijn conflicterende belangen. Normen en waarden komen niet overéén, enz. Op een dieper niveau gaat het vaak over ‘gezien worden’ en ‘erkenning krijgen’.

Werkwijze

Er is geen teamconflict hetzelfde en evenmin zijn medewerkers hetzelfde. In de startfase vindt er daarom een aantal activiteiten plaats:
> kennismaking met het team;
> in kaart brengen waarover het conflict gaat;
> nagaan wat er al geprobeerd is;
> plan van aanpak voorstellen.

De start is altijd met het hele team, inclusief de leidinggevende, samen. In deze startbijeenkomst kan bekeken worden of individuele sessies wenselijk zijn.

In de uitvoeringsfase wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Over het algemeen zijn dit sessie met het team samen. Immers, er is sprake van een teamconflict.

Als je een schip wil bouwen, verzamel geen mensen om hout te verzamelen en ken ze geen taken en werk toe. Liever, leer ze verlangen naar de eindeloze immensheid van de zee.

Antoine de Saint-Exupery

Tijdens deze uitvoeringsfase wordt van iedere teamlid een inspanning verwacht. Dit betekent dat:
> dat hij/zij duidelijk krijgt wat zijn/haar eigen aandeel is;
> dit inzicht omgezet wordt in (een) persoonlijke actiepunt(en);
> met dit persoonlijke actiepunt(en) zichtbaar geoefend wordt.

In de afsluitingsfase staan we stil wat nu de werkzame bestandsdelen zijn geweest waardoor het teamconflict is verdwenen. Door dit in kaart te brengen weet het team ook voor de toekomst hoe het een nieuw teamconflict kan oplossen.

Maatwerk

Zoals hierboven aangegeven is het oplossen van een teamconflict maatwerk. Er kan geen standaard aanpak geformuleerd worden. Daarom gaat aan de offerte een intakegesprek vooraf. Dit kan face-to-face of via beeldbellen en is gratis. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken wat de coachvraag is. Op basis hiervan wordt een offerte opgesteld. De offerte gaat over een inschatting van het aantal sessies die nodig zijn, maar is nooit een verzekering dat binnen deze sessies het teamconflict ook daadwerkelijk opgelost is. Als er meer sessies nodig zijn, wordt dit zo vroeg mogelijk van te voren met de leidinggevende besproken.

Kosten

intake€ 0,00
Minimaal traject (8 sessies à 2 uur)€ 2776,86*
extra sessie á 2 uur€ 347,11*
excl 21% btw