top of page

Van verwijt naar verzoek

Van verwijt naar verzoek is een oefening om partners te helpen om met elkaar in gesprek te raken.

 

Als partners geïrriteerd op elkaar raken worden snel verwijten gemaakt. Op een verwijt volgt vrijwel altijd een geïrriteerde of terugtrekkende reactie. Een verwijt wordt ervaren als een aanval en hierop volgt een verdedigende reactie. Wat die verdedigende reactie is, verschilt per persoon, maar zal een aanvallende of terugtrekkende beweging zijn.

Onder elk verwijt zit echter een behoefte verborgen. “Je bent altijd maar weg”, is hetzelfde als “Ik mis je als je weg bent en wil graag bij je zijn”. De oefening Van verwijt naar verzoek help je om de behoefte achter het verwijt te horen.

De oefening

  • Noteer de komende week 3 verwijten die jij je partner maakt.

  • Ga als je 3 verwijten hebt genoteerd, zitten en beantwoord de volgende vragen:

  1. Wat was de context (waar waren jullie, welk tijdstip, waren er anderen aanwezig, enz)?

  2. Wat was de aanleiding die je partner gaf waardoor je met een verwijt reageerde (beschrijf wat je zag)?

  3. Welk gevoel had je?

  4. Wat dacht je op dat moment?

  5. Welk verwijt uitte je naar je partner toe?

  6. Ga na, nu je op dit voorbeeld terugkijkt, welke behoefte(n) je had. Waar had je behoefte(n) aan?

  7. Als je je behoefte(n) als wens had geuit, hoe had deze geklonken?

 

Bespreek deze voorbeelden met je partner. Kijk of je partner deze opdracht ook eens voor zichzelf wilt maken.

bottom of page