top of page

Word weer enthousiast over je partner

We hebben een ingebouwde neiging om de negatieve kanten van onze partner te zien. Zeker als de relatie al een tijdje meegaat, kunnen we kritisch op onze partner worden. “Hij luistert nooit naar me!” of “Zij verkwist al het huishoudgeld aan schoenen!”

We floreren echter bij een positieve benadering. Deze oefening helpt om de positieve kanten van onze partner (weer) te zien.

Oefening 1

  • Ga terug naar jullie tijd waarin je verliefd was op je partner. Wat maakte hem of haar zo bijzonder? Noem 5 punten.

  • Welke van deze 5 punten zijn nog aanwezig?

Oefening 2

  • Let de komende week op wat er goed gaat in de relatie.

  • Wat was het beste moment van de afgelopen week?

  • Wat deed je partner waardoor het zo’n goed moment werd.

  • Doet hij of zij dit vaker?

  • Weet je partner dat jij dit gedrag in hem/haar fijn vindt?

Oefening 3

  • John Gottman is een Amerikaanse psycholoog en heeft veel onderzoek naar relaties gedaan. Hij geeft in zijn boeken aan dat stellen die succesvol zijn, elkaars positieve eigenschappen versterken.

  • Hoeveel positieve eigenschappen kun jij van je partner aanvinken?

  • Kies vervolgens uit deze lijst 3 eigenschappen die jouw partner het meest typeert. Bedenk bij deze eigenschap een recente gebeurtenis waarin deze eigenschap zichtbaar werd.

gelukkig stel2.jpg
bottom of page